Publisert 22.03.2019
Ysting

 
I samarbeid med Kompetansenavet, Sogn og Fjordane Bondelag og Noregs Bonde- og Småbrukarlag agarrangerar  Fylkesmannen i Vestland ystekurs 09.04 på Nordfjordeid.
 
Kursdagane er meint å gje inspirasjon og innsikt i kva det vil seie å foredle mjølk
og kva som trengs til etablering av eige ysteri.
 
Verdsmeistaren, Jørn Hafslund frå Ostegården i Fana, kjem og inspirerar i lag med Anne Karin Hatling frå Skjerdal Støylsysteri og Aud Slettehaug frå Kompetansenavet Lokalmat Vest.
 
Målgruppa er mjølkebønder med interesse for foredling eller
for deg med interesse for ysting og kan tenkje deg å starte eit handverksysteri.
 
Påmeldingsfrist er 01.04.19
Kursa er lagt ut på www.landbrukskurs.no og du finn artikkel hjå Fylkesmannen i Vestland her .
 

  

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering