Sal av bustadtomtar i Kjølsdalen

Eid kommune planlegg utviding av det kommunale bustadfeltet i Kjølsdalen (DOCX, 294 kB) med 11 tomtar som markert med raud farge i ovanforståande kart. Ifølgje kommunestyrevedtak kan utbygging starte når det er gjort avtale om sal av min. 3 tomtar.Tomteprisar er kalkulert frå kr. 535.000,- til kr. 551.000,-

I bustadfeltet er det frå tidlegare utbygging ledig 6 byggeklare tomtar. Etter vedtak i kommunestyret er desse tomtane, som er markert med grøn farge, til sals for kr. 1.000,- pr. tomt.

Publisert av Einar Hessevik. Sist endra 04.12.2012
Tomteplan Kjølsdalen
Tomteplan Kjølsdalen

For meir informasjon om kjøpsvilkår og orientering om tomtane ber kommunen interesserte tomtekjøparar ta kontakt med:

Prosjektleiar Einar Hessevik,

telf. 57 88 58 72 / 908 68 741,

e-post: einar.hessevik@eid.kommune.no

 
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering