Skule og utdanning

Eid kommune har ansvaret for grunnskuleopplæringa i kommunen. Vi har 1 ungdomsskule og 4 barneskular med om lag 800 elevar

Kommunalsjef Harald Sivertsen har ansvar for skulane i Eid. Han held til i Eid Rådhus og kan treffast på tlf. 98 07 98 73.

Rektor ved kvar enkelte skule har ansvar for den daglege drifta av sin skule. Dei har delegert personal- og økonomiansvar for sine område innanfor det vedtekne budsjettet.

Nyttige linkar:
Eid ungdomsskule
Nordfjordeid skule
Hjelle skule
Haugen skule
Stårheim skule

Sophus Eid - kunnskapsportalen for barnehagar og skular i Nordfjord

Informasjon:
Skulerute for elevane i Sogn og Fjordane 2016/2017 (PDF, 33 kB)

Informasjon om SFO (PDF, 277 kB)

Vedtekter for SFO (PDF, 882 kB)

Betalingssatsar SFO 2017 (PDF, 143 kB)

Skyssreglement 2017-2020 (PDF, 685 kB)

Sist endra 18.01.2017
Telefon :
98079873
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering