Publisert 18.02.2019
photo-1521452864218-156416da8db3.jpg

Eid kommune leverte fredag 15. februar 2019 førebels rekneskap for 2018 til SSB. 

Rekneskapen syner eit rekneskapsmessig meirforbruk (underskot) på 0,7 mill NOK av eit samla budsjett på ca 383 mill NOK. I den kommunale drifta er det eit samla mindreforbruk (overskot) på 2,8 mill NOK. Alle rammeområda i drifta (sentraladministrasjon, oppvekst og kultur, helse og omsorg, teknisk og samfunn) har hatt eit mindreforbruk i høve budsjettramma i 2018.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering