Publisert 13.12.2018
NOMIL - Logo.jpg

 

Måndag 10. desember vart faktura for renovasjon og slam i Eid kommune sendt ut.
Kommunestyret i Eid kommune har i sak 061/18 gjort vedtak om at Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) skal ta over slamtømminga private tankar og kommunale anlegg frå og med 2018

Det vert difor no sendt ute ein felles faktura for slam- og renovasjonsgebyr frå NoMil. Fakturaen gjeld slamgebyr for heile 2018 og renovasjonsgebyr for 2. halvår 2018. Frå og med 2019 vert slamgebyrert også fordelt over 2. te...rminar slik som renovasjonsgebyret.

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering