Parkeringsløyve for rørslehemma

Parkeringsløyve er meint som hjelpemiddel for bilførar eller passasjer som på grunn av vesentleg nedsatt forflytningsevne har eit særskild behov for parkeringslette på ein eller fleire konkrete stader.

Det vert utstedt eit parkeringskort som gjev rett til å parkere på merka parkeringsplassar. Løyvet gjeld vanlegvis for 2-5 år.

Legeerklæringa er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere trongen for parkeringsløyve. Det er i sjølve søknaden at det må gå fram opplysningar om særskild trong for parkeringslette.

Heimel :
Forskrift av parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 01.02.2017 frå Samferdsledepartementet.

Parkeringsløyve er ein kommunal ordning som f.t er lagt til NAV Eid.

Søknadsskjema for parkeringsløyve for rørslehemma.

Legeerklæring må leggast ved.

Søknadskjema får du også på NAV Eid.

Publisert av Christine Tellevik. Sist endra 23.05.2019

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering