NAV Eid

Sosiale tenester i NAV gir råd og rettleiing og gir støtte til personar som av ulike årsaker er i ein vanskeleg livssituasjon. NAV-kontoret ligg i Sentrumsbygget, Lotevegen 21.

Kommunalt tilsette ved NAV Eid

 

Bodil Førde er leiar for NAV Eid og har kontor i Sentrumsbygget, tlf. 57 01 63 64.

RDen kommunale tenestemenyen som er lagt til NAV Eid er:

• Råd og rettleiing
• Økonomisk stønad
• Kvalifiseringsprogrammet
• Gjeldsrådgjeving
• Rusomsorg
• Bustadoppfylging
• Mellombels bustad
• Husbanken sine ordningar – Startlån/Tilskot til etablering og refinansiering/Tilskot til tilpassing/Bustønad
• Tilrettelagt transport
• Parkeringsløyve for rørslehemma
• Følgjekort til funksjonshemma

 

Nyttige dokument og linkar:

Råd og rettleiing (PDF, 254 kB)

Økonomisk stønad (PDF, 401 kB)

Kvalifiseringsprogrammet (PDF, 436 kB)

Gjeldsrådgjeving (PDF, 130 kB)

Rusomsorg (PDF, 231 kB)

Mellombels bustad (PDF, 160 kB)

NAV Eid – ny arbeids- og velferdsforvaltning (PDF, 200 kB)

Husbanken

NAV

Retningsliner for tildeling av kommunal bustad (PDF, 387 kB)

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering