Bu- og miljøtenesta

Vernepleietenesta i Eid kommune er ei teneste i stadig utvikling. Tenesta har fire tenestestader med heildøgns drift og oppfølging av heimebuande brukerar.

Brukargruppa er samansett av personar med ulike funksjonsnedsettingar i ulik alder og livsituasjon. Det overordna målet for vernepleitenesta er å bidra til at brukerane oppnår høgast mogleg grad av livskvalitet.

Tilsette i bu- og miljøtenesta

Katrine Holvik Skinlo , avdelingsleiar. Tlf : 975 31 483 

Eva Skrivervik-Alme, assisterande avdelingsleiar. Tlf : 915 41 835

Anne-Terese Eikeland, assisterande avdelingsleiar. Tlf : 400 35 058

Yuliya Eimhjellen, fagleiar. Tlf : 915 95 396

Kristine Aas, fagleiar. Tlf : 488 92 418

Svenn Morten Eikeset. Tlf :400 38 990

Siw-Hege Noste, oppfølging støttekontakter. Tlf : 476 52 867

Artikkel (1)
     

Nyhetsfeed

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering