Helseavdelinga

Helseavdelinga vart etablert i januar 2016 og omfattar helsestasjonen, fysio- og ergoterapitenesta og Eid legekontor.

Helsestasjonen

Fysio- og ergoterapitenesta

Eid legekontor

Linda Gotteberg er leiar for helseavdelinga og har kontor på Eid rådhus, tlf. 416 94 203.

Helseavdelinga handsamar søknadar om sals- og skjenkeløyver, les meir om dette her.

Artikkel (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering