Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Finn planstatus for ditt område

Planstatus er viktig når du skal vurdere om det du skal bygge er i tråd med aktuell plan for området.  

Arealbruk for din eigedom er enten regulert gjennom ein detaljert reguleringsplan eller gjennom kommuneplanen sin arealdel.

1. Område omfatta av reguleringsplan: Finn planstatus i karttenesta eller WebPlan. Søk på gards- og bruksnummer eller adresse, vel kartlag plankart.

2.Område utan reguleringsplan: Finn planstauts i kommuneplanen sin arealdel.

Dersom du har spørsmål om planstatus kan du kontakte Asbjørn Tverberg.

Søk etter tilsette

 

Du kan søke om å bygge eller dele frå dersom tiltaket ditt er i tråd med føringane i plankartet og føresegnene.

Dersom tiltaket ditt avviker litt frå føringane i plankartet og føresegnene kan du vurdere å søke dispensasjon frå planen. Du har høve til å søke om slik dispensasjon når du søker om å bygge eller dele frå.

 

Publisert av Cecilie Marie Åshamar. Sist endra 18.10.2018
Tenestestad (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering