Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Bålbrenning og open brenning

Bål.jpg - Klikk for stort bilete

Når kan eg brenne bål?

Lurer du på kva reglar som gjeld for utandørs brenning? Her er gode råd for bålbrenning og anna bruk av eld ute.

Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjere opp eld når skog og i all anna utmark utan løyve frå kommunen. Då er faren for å forårsake gras- og skogbrannar større enn elles i året. Det er likevel lov å gjere opp eld der det absolutt ikkje kan medføre brann.

I perioden 16. september til 14. april er faren for å forårsake gras- og skogbrannar normalt ikkje så stor. Då er det igjen lov å gjere opp små bål ute i naturen, uten å spørje brannvesenet.

All kontrollert brenning skal meldast inn digitalt til Alarmsentralen i Sogn og Fjordane eller til Eid brannvesen. 

Ved all brenning må du vere forsiktig. Dette gjeld særleg i tørkeperiodar og periodar med sterk vind. § 3 i forskrifta seier at det er generelle krav til aktsomheit. Kvar enkelt person pliktar å vise aktsomheit ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbode å gjere opp eld eller behandle brannfarlege gjenstander utandørs under slike forhold, eller på ein slik måte, at det kan føre til brann.

Her er nokre retningsliner:

  • Sørg for god avstand til bygningar, vegetasjon og anna brennbart materiale
  • Hald bålet under oppsyn og kontroll
  • Sørg for at barn held god avstand til bålet og at dei ikkje er kledd i lettantenneleg tøy
  • Slokk alltid bålet forsvarleg med rikeleg mengder vatn. Finst det ikkje vatn på staden, må du ta med.
  • Hugs at all bålbrenning skjer på eige ansvar
  • Ver svært varsom med bruk av eingangsgrill. Den er ofte grunnen til gras- og skogbrannar. Plasser aldri eingangsgrillen på brennbart underlag og slokk den heilt etter bruk.

 

 

Artikkel (1)
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering