Snarveiikoner NettstadkartAbonner på nyhende frå kommunenEndre skriftstorleik

Sjølvbetening - skjema og tenester

Her finn du ein oversikt over skjema og elektroniske sjølvbeteningsløysingar Eid kommune har tilgjengeleg. Nokon av skjemaene er elektronisk og kan fyllast ut på skjerm og blir sendt direkte inn til vårt saksbehandlingssystem. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen, evt. på e-post til post@eid.kommune.no

Eid kommune nyttar sjølvbeteningsløysing for innbyggjarmeldingar. Her kan du melde frå om feil og avvik på gatelys, veg, feiing, gebyr/faktura/abonnement, miljø og feil i kart. Informasjon om deg sjølv vil ikkje være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandlar di melding. Akutte hendingar - hendingar som ikkje kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikkje registrerast her, sjå kontaktinformasjon for beredskap i Eid kommune.

Skjemakategori

Bustad og Eigedom Landbruk
Gebyr, faktura og abonnement Ledige stillingar
Generelle førespurnader NAV
Helse-og sosial Næringsliv
Husbanken Offentlege vegar
Jakt og Fiske Skule og barnehage
Kultur og fritid Vatn, kloakk og miljø

Logg inn


 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering