Sjølvbetening - skjema og tenester

Her finn du ein oversikt over skjema og elektroniske sjølvbeteningsløysingar Eid kommune har tilgjengeleg. Nokon av skjemaene er elektronisk og kan fyllast ut på skjerm og blir sendt direkte inn til vårt saksbehandlingssystem. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen, evt. på e-post til post@eid.kommune.no

Eid kommune nyttar sjølvbeteningsløysing for innbyggjarmeldingar. Her kan du melde frå om feil og avvik på gatelys, veg, feiing, gebyr/faktura/abonnement, miljø og feil i kart. Informasjon om deg sjølv vil ikkje være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandlar di melding. Akutte hendingar - hendingar som ikkje kan vente til ordinær arbeidstid - skal ikkje registrerast her, sjå kontaktinformasjon for beredskap i Eid kommune.