Publisert 24.03.2017

Det er inga absloutt aldersgrense for når ein elev kan sykle til skulen. For å kunne vurdere om barn kan sykle trygt aleine, må skulevegen vurderast og sjåast opp mot eleven sine kunnskapar og modningsnivå.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering