Publisert 27.04.2017
Namn_konkurranse_02.png

Eid og Selje skal slå seg saman og bli éin ny kommune frå 1. januar 2020. Namnet på den nye kommunen skal vedtakast i eit felles kommunestyremøte 22. juni 2017.

Vi vil gjerne ha DITT forslag til kva den nye kommunen skal heite. Vi ynskjer også forslag til korleis det nye kommunevåpenet skal sjå ut!

Vi ynskjer at flest mogeleg innbyggjarar i både Selje og Eid kommune skal kome med forslag til nytt namn og nytt kommunevåpen for den nye kommunen. Ungdomsskuleelevane vil bli spesielt inviterte i denne prosessen. Selje ungdomsskule har fått besøk denne veka og Stadlandet ungdomsskule og Eid ungdomsskule vil få besøk i løpet av kort tid.

Namneframlegget som vert vedteke, vert premiert med kr 10 000 som forslagstillaren kan gje til ein frivillig organisasjon/lag i Selje eller Eid kommune. Dersom fleire foreslår same namn, blir det trekt éin vinnar mellom desse. Både privatpersonar og lag/organisasjonar kan føreslå namn.

 

Har DU lyst å kome med forslag? Slik går du fram:

  • Forlsag skal vere skriftleg, grunngjeve og merka med avsendaren si adresse og telefonnummer
  • Forslag skal sendast til Selje eller Eid kommune innan 15. mai 2017:

Selje kommune
post@selje.kommune.no
Kommunehuset
67740 Selje

Eid kommune
post@eid.kommune.no
Rådhusvegen 11
6770 Nordfjordeid

 

Her finn du forslagsskjema:

Forslag NAMN (PDF, 184 kB)

Forslag KOMMUNEVÅPEN (PDF, 196 kB)

Første Førre | Neste Siste