Publisert 16.02.2018
Hundre kroner

Eid kommune leverte 15. februar 2018 førebels rekneskap for 2017 til SSB. Rekneskapen syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på 4,8 mill NOK.

Overskotet kjem i hovudsak av høgare skatteinntekter og inntektsutjamning enn føresett (5,5 mill NOK), høgare tilskot til busetjing av flyktningar (2,6 mill NOK), høgare avkasting frå kapitalplassering (2,2 mill NOK) og mindreforbruk innanfor oppvekst/kultur og sentraladministrasjon (5 mill NOK).

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering