Publisert 16.11.2006
Nordøyrane nord for Fargarelva
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har kommunestyret i Eid godkjent privat framlegg til endring av reguleringsplan for Nordøyrane nord for Fargarelva (sak nr. 92/06).
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering