Publisert 14.03.2013

  

1200: Møtestart. Kulturinnslag og markering av 100-årsjubileum for kvinneleg stemmerett

1230: Orientering om arbeid med samla plan for auka mottak av flyktningar i Eid (vedtakssak i april-møtet)

1300: Handsaming av sakene på saklista

1400: Orientering om «Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus» v/ Odd Søreide, leiar i styringsgruppa. Høve til spørsmål

15:00 Handsaming av sakene held fram

 

Ordføraren tek sikte på at møtet er ferdig seinast kl 17.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering