Publisert 30.01.2006
Nordøyrane - Moen
I samsvar med Plan-og bygningslova §27-1 nr 2 har planutvalet i møte den 18.10.2005 (sak 131/05), gjort vedtak om legge ut til offentleg ettersyn framlegg til endring av reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. Endringa gjeld utviding av fyllingsareal mot nord.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering