Publisert 28.03.2006
Nordøyrane - Moen
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har kommunestyret i Eid godkjent privat framlegg til endring av reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva (sak nr. 30/06).
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering