Publisert 08.02.2013
Plan-logo

  

Med heimel i § 12-14 andre ledd i Plan- og bygningslova har formannskapet i Eid kommune vedteke å sette i gang arbeid med mindre endring i reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva, jf. F-sak nr. 9/13. Formålet med planendringa er å legge til rette areal for Sagastad.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering