Publisert 02.07.2009

Med heimel i plan- og bygningslova § 27-2 av 14.juni 1985 nr. 77 har kommunestyret i Eid godkjent reguleringsplan for naustområdet i Ålund ( KS-sak 047/09).

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering