Publisert 27.10.2010
Plan-logo

Utviding av tidlegare varsla oppstarta planarbeid til også å omfatte
*omlegging av avkøyrsler sør for E39, ved Alsaker
*busslommer på begge sider av E39 fleire stader
*terrenginngrep på begge sider av E39 fleire stader

Innspel/merknader skal sendast Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan den 20.11.2010.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering