Publisert 07.02.2008
EVS - Avkøyrsle
I samsvar med Plan-og bygningslova §27-1 nr 2 har planutvalet i møte den 22.01.2008 (sak 10/08), vedteke å legge ut til offentleg ettersyn framlegg til endring av del av reguleringsplan for skule- og sjukeheimsområdet - Ny innkøyrsle til Eid vidaregåande skule.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering