Publisert 11.07.2008
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har kommunestyret i Eid i møte 26.06.2008 godkjent endring i reguleringsplan for skule- og sjukeheimsområdet - Ny innkøyrsle til Eid vidaregåande skule (sak nr. 57/08).
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering