Publisert 23.03.2005
Teknisk styre har godkjend ei mindre endring av reguleringsplanen for Løkjastranda bustadfelt. Endringa inneber at tomt 18-20 vert flytta noko mot aust, alle tomtene vert dessutan større enn før.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering