Publisert 30.06.2009

Med heimel i § 27-1 i plan- og bygningslova av 14. juni 1985 nr. 77 har teknisk styre i Eid i møte 16.06.2009 vedteke å legge ut til offentleg ettersyn privat framlegg til reguleringsplan for hytteområde på gnr.146 bnr. 5 i Hennebygda (sak nr. 87/09).

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering