Publisert 22.04.2008
EVS - Avkøyrsle 2
I samsvar med Plan-og bygningslova §27-1 nr 2 har teknisk styre i møte den 08.04.2008 (sak 39/08), vedteke å legge framlegg til reguleringsplan for skule- og sjukeheimsområdet - Ny avkøyrsle til EVS - ut til offentleg ettersyn på nytt.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering