Publisert 02.10.2012
Arve Nes

Etter 40 års teneste sluttar Arve Nes som arbeidstakar  i Eid kommune. Den 1. oktober gjekk han av med AFP.
I det høve vart det halde ei markering på Eid rådhus der kommuneleiinga og arbeidskollegaer takka for samarbeidet

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering