Publisert 08.03.2013

  

Eid kommune har ferdigstilt kommunerekneskapen for 2012. Rekneskapen syner eit netto driftsresultat på 1,5 mill kr.

 

Resultatet er positivt som følgje av dei finansielle postane, i første rekke større skatteinntekter enn budsjettert og høgare avkasting på investeringar i aksjefond.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering