Publisert 06.02.2007
Langeland Næringspark
I samsvar med Plan-og bygningslova §28-2 har planutvalet i møte den 13.12.2006 (sak 170/06), gjort vedtak om legge ut til offentleg ettersyn framlegg til utbyggingsplan for Langeland Næringspark.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering