Publisert 27.11.2009

Med heimel i §12-10 i plan- og bygningslova av 27.juni 2008 nr 71 har teknisk styre i møte 03.11.2009 (sak 143/09) vedteke å legge ut til offentleg ettersyn privat framlegg til reguleringsplan for utviding av bustadfelt på Fossebakken nord.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering