Publisert 06.03.2008
Rådhusvegen
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har kommunestyret i Eid godkjent reguleringsplan for Rådhusvegen (sak nr. 16/08). Planområdet berører Rådhusvegen og desse eigedomane: gnr. 44 bnr. 105, 108, 113 og 134; gnr. 45 bnr. 8, 6, 92, 197, 116, 127, 138, 44, 120, 121, 117, 96, 46, 118, 76, 81, 104, 89, 109 og 82.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering