Publisert 28.09.2009

Med heimel i §12-10 i plan- og bygningslova av 27.6.2008 nr 71 har teknisk styre i møte 15.09.2009 (sak 101/09), vedteke å legge ut til offentleg ettersyn privat framlegg til reguleringsplan for "Kunstnersmie" i Hjellekrysset.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering