Publisert 07.07.2006
Eidsgata 5, 7 og 9
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har teknisk styre i Eid godkjent mindre vesentleg endring av del av reguleringsplan for Nordfjordeid sentrum. (sak nr. 67/06). Endringa gjeld endring av diverse gangareal til køyreveg/byggeformål.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering