Publisert 11.07.2008
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har teknisk styre i Eid i møte 04.03.2008 godkjent mindre vesentleg endring i reguleringsplan for Uldegrova (sak nr. 30/08). Planområdet omfattar eigedomane gnr. 45 bnr. 21, 41, 44, 45 og 46.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering