Publisert 21.03.2006
Øyane og Malakoff
I samsvar med Plan-og bygningslova §27-1 nr 2 har planutvalet i møte den 07.03.2006 (sak 24/06), gjort vedtak om legge ut til offentleg ettersyn framlegg til reguleringsplan for Øyane og Malakoff.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering