Publisert 29.09.2006
Mehtunet - reguleringsplan
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har planutvalet i Eid godkjent mindre vesentleg endring i reguleringsplan for Prestemarka, Mel og sjukehusområdet (sak nr. 91/06).
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering