Publisert 07.07.2006
B8 i Lunden - Utbyggingsplan
Med heimel i plan- og bygningslova §28-2 har teknisk styre i Eid i møte 27.06.2006 godkjent utbyggingsplan for område B8 i reguleringsplan for Lunden (sak nr. 73/06).
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering