Publisert 27.03.2006
Sørøyrane - plankart
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har kommunestyret i Eid godkjent reguleringsplan for Sørøyrane (sak nr. 29/06).
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering