Publisert 05.10.2009

I samsvar med Plan- og bygningslova §27-1 nr 2 har Eid kommunestyre i møte 17.september 2009, sak 064/09, godkjent reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva - område avsett til utbyggingsformål.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering