Publisert 07.07.2009

Ved lov av 19. juni 2009 nr. 98 er det gjort endringar i jordlova, konsesjonslova og odelslova. Dei nye reglane trådde i kraft 1. juli 2009.

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering