Publisert 13.03.2007
Hornindalsvassdraget
Arbeidsgruppa for forvaltningsplan for Hornindalsvassdraget har gått gjennom innkomne fråsegner til planframlegget som låg ute til offentleg ettersyn i fjor, og gjort nokre justeringar i framlegget. Planframlegget vert no lagt ut til offentleg ettersyn på nytt, i samsvar med 20-5 i plan- og bygningslova.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering