Publisert 23.05.2008
Orheimsvika
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har kommunestyret i Eid i møte 13.12.2007 godkjent reguleringsplan for bustadfelt i Orheimsvika (sak nr. 160/07 ).
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering