Publisert 10.05.2006
I samsvar med Plan-og bygningslova §27-1 nr 2 har planutvalet i møte den 02.05.2006 (sak 40/06), gjort vedtak om legge ut til offentleg ettersyn framlegg til Utbyggingsplan for område B8 i Lunden.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering