Publisert 30.10.2006
Eid barnehage
I samsvar med Plan-og bygningslova §27-1 nr 2 har planutvalet i møte den 17.10.2006 (sak 117/06), gjort vedtak om legge ut til offentleg ettersyn framlegg til endring av del av reguleringsplan for Lunden – Eid barnehage.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering