Barnehagane i Eid

I Eid kommune har vi 4 kommunale barnehagar, 2 private barnehagar og 2 private familiebarnehagar.

Det er samordna opptak til barnehagane. Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 15. mars. Søknadsskjema finn du ved å benytte kommunen sine sjølvbeteningsløysingar.

Til søknadssenter

Tilsette ved opptakskontoret

Bhg_hjerte.jpg - Klikk for stort bilete Endring av barnehageplass
Frist for å søkje om endring av barnehageplass er 1. mars. Dette gjer de også ved å nytte Eid kommune sitt elektroniske skjema.

Barnehagerute i Eid kommune 2019/2020 (DOCX, 13 kB)

Oppseiing av barnehageplass

Plass i barnehagen kan seiast opp frå den 1. eller 15. i kvar månad, med minst ein månad varsel.  

Oppseiing av plass i barnehage

Betalingssatsar 2019

Betalingssatsar barnehagar og SFO 2019 (PDF, 183 kB)

Ingen hushald skal betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass.

I 2019 betyr det at føresette som har samla inntekt på under kr. 548 500,- kan søkje kommunen om reduksjon i foreldrebetalinga.

Redusert foreldrebetaling og søknadskjema om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsett funksjonsevne

Informasjon om barnehagelova §19 g- Barn med nedsett funksjonsevne. (DOCX, 35 kB)

Meldeskjema

 

Kommunale barnehagar:
0-6 år

Golvsengane barnehage

Gjerdane barnehage

Stårheim Barnehage

Haugen skule og barnehage

Private barnehagar:
0-6 år

Læringsverkstedet Eid Barnehage AS

Kjølsdalen Montessoribarnehage

 

Private familiebarnehagar:
1 - 3 år
Nøtteliten familiebarnehage
v/Karoline Haugen
Fossevegen 56, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 46692950

Fossebakken familiebarnehage
v/Liv Ingunn Lunde
Fossebakken, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 57862888

Alle barnehagane i Eid har både heiltid- og deltidsplassar, samt søskenmoderasjon.

 

Rammeplan
I følgje rammeplanen skal barnehagen sitt innhald byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik og læring er sentrale delar. Barnehagen skal gje born grunnleggjande kunnskap på ei rekkje sentrale og aktuelle område: Kommunikasjon, språk og tekst

  • Kropp, rørsle og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Rammeplanen gjer læring til eit meir sentralt omgrep enn tidligare.

Vedtekter barnehagane i Eid (PDF, 154 kB)

Sist endra 27.09.2019
Hovudside (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering