Klubbe

Eid formannskap held møte på Eid rådhus torsdag den 09.09.2010 kl 14.00.

Møteinnkalling og saksdokument finn du her.

Anbodskonkurranse

Eid kommune har framleis ledig 4 brøyteroder for anbod. Anbodet gjeld brøyting og strøing av kommunale vegar og parkeringsplassar. Brøyting for kommunale bygg vil bli tillagt den roda dei høyrer til under.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering