fisk.jpg

Organisasjons- og leiarstruktur for Stad kommune

Programleiar/rådmannen for Stad kommune har lagt ut framlegg til organisasjons- og leiarstruktur for den nye kommunen.

Dei administrative arbeidsgruppene i omstillingsprosjektet har i løpet av mai arbeidd med innspel til rådmannen sitt drøftingsnotat på ny organisasjonsstruktur for Stad kommune (nivå 1-3). Måndag 11. juni var gruppene samla for å presentere og drøfte innspela. Basert på dette har rådmannen no kome med utkast til to dørftingsmodellar for vidare vurdering.

Utkastet til strategisk næringsplan for Eid og Selje 2018-2022 (PDF, 2 MB)er no ute til høyring.

Du er velkomen til å kome med innspel til strategidokumentet ved å sende epost til post@eid.kommune.no. Merk gjerne innspelet ditt med saksnummer: 17/2957. Frist for å kome med innspel er 29. mai 2018.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering