Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet, vedtok i møte 25. september 2018, TSU-sak 090/18 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Teletunet ut til offentleg ettersyn. 

Eid kommunestyre vedtok i møte 6. september, KS-sak 107/18 detaljreguleringsplan for bustadområde på gnr. 45 bnr. 1 (område B21 i Lunden).

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av tre bustadblokker med til saman 60 bueiningar.

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering