B23

Teknisk- og samfunnsutvalet i Eid vedtok i møte 26. mars 2019, TSU-sak 023/19 detaljregulering for område B23 i reguleringsplan for Golvsengane.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for bustadbygging med høg utnytting

 

Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet vedtok i møte 27.november 2018, TSU-sak 120/18, å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for FB8 Harpefossen ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planframlegget er å legge til rette for nytt hyttefelt i forlenginga av hytteområde FB7. I det nye hytteområde er det eit ønske å legge til rette for bygging av vertikaldelte og/eller horisontaldelte hytter.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering