Eid kommunestyre vedtok i møte 21.06.2018, KS-sak 086/18 detaljreguleringsplan for masseuttak i Hjelmelandsdalen.

 

Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet, vedtok i møte 30. oktober 2018, TSU-sak 106/18 å legge forslag til detaljreguleringsplan for masseuttak i Vedvikmona område BRU06 ut til offentleg ettersyn.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering