Eid Selje

Eid og Selje kommunar har lagt ut anbod for bedriftshelseteneste for Eid og Selje kommunar i 2019 og Stad kommune i perioden 2020-2022.

Eid og Selje kommunar blir slått saman til Stad kommune 01.01.2020, og samstundes vert det gjennomført grensejustering mot Vågsøy kommune der Bryggja-området vert tillagt Stad kommune.

 

Les utfyllande utlysning her  

 

Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet, vedtok i møte 25. september 2018, TSU-sak 090/18 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Teletunet ut til offentleg ettersyn. 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering