Eid kommune ved teknisk- og samfunnsutvalet vedtok i møte 28. august 2018, TSU-sak 078/18, mindre endring av detaljreguleringsplan for utviding av Torvik bustadfelt. Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12, jf. § 12-14.

 

Nordfjord forsøksstasjon AS og Nordfjord Laks AS søkjer om etablering av oppdrettslokalitet i Hunvika Aust i Eid kommune.

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering