Reguleringsplan for bustadfelt på Gilleshammer i Kjølsdalen - stadfesting av vedtaket

Fylkesmannen har den 28.05.2010 stadfesta kommunen sitt reguleringsvedtak i sak 078/09 av 19.11.20090. Vedtaket var påklaga og fylkesmannen har vurdert klagen men har ikkje funne grunn til å ta den til følgje.

Plankart (PDF, 119 kB)og føresegner (PDF, 16 kB)

Publisert av Gerd Fløde Bjørlo. Sist endra 15.07.2011
Tenestestad (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering