Åtvaring mot aking i snøhaugar og offentleg veg

Snøhaug.jpg - Klikk for stort bilete

Vi minner om åtvaring mot aking i snøhaugar og offentleg veg.

Offentleg veg vert fleire stadar brukt som akebakke, men bilvegar er ikkje ein eigna stad for leik og aking. Dette kan være svært farlig.

Eid kommune frårådar også å lage snøholer i snøhaugar ved offentleg veg og parkeringsplassar. Det har skjedd ulukker andre stadar der barn har grave snøholer i snøhaugar som brøytemannskapa har lagt opp. Foreldre må derfor vere med å velje trygge stader utanom offentleg veg for snøholer.

Teknisk drift

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering