Brøyting og parkering

Hunvikfjellet - Klikk for stort bilete

Parker slik at vegen kan brøytast.

Kommunen oppmodar bileigarar å parkere på eigen eigedom slik at brøytetraktor får rydde vegen. Dersom bilar står parkert slik at dei hindrar brøyting, så kan det vere at vegen fram til deg ikkje vert brøyta før bilane er flytta.

Tenk over korleis du set frå deg bilen når du parkerer i vegar og gater der det ikkje er parkeringsforbod. Det skal vere god plass for framkost for brøytetraktor, renovasjonsbil og utrykningskøyretøy.

Om nødvendig kan køyretøy som er til hinder for snøbrøyting begjerast fjerna, jf. vegtrafikklova § 37 pkt b.

 

Kommunalteknikk

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering