Feil på veglysanlegg

Veglys.jpg - Klikk for stort bilete

Fleire veglysanlegg ute av drift pga jordfeil. 

refleks_tryggtrafikk03biler4.jpg - Klikk for stort bilete

Eid kommune har fleire veglysanlegg som ikkje virkar pga jordfeil. Kommunen arbeider med å finne kvar feilane ligg.

Kommunen vil også oppmode gåande og syklande om å gjere seg godt synleg i trafikken, og bruke refleks jamvel om vegen har veglys eller ikkje. 

Teknisk drift 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering