Framlegg til årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar i Eid kommune

Eid_kommune_logo.jpg - Klikk for stort bilete

Eid kommune- Framlegg til årsbudsjett 2019
Eid formannskap sitt framlegg til budsjett for Eid kommune 2019 vert frå 29.11.2018 – 13.12.2018 lagt ut til alminneleg ettersyn i Eid rådhus, publikumsmottaket, jf. kommunelova  § 45, 3.

Eid kommune - Framlegg til økonomiplan 2019-2022
Eid formannskap sitt framlegg til økonomiplan for Eid kommune 2019-2022 vert frå 29.11.2018 – 13.12.2018  lagt ut til alminneleg ettersyn i Eid rådhus, publikumsmottaket, jf. kommunelova § 44 ,7.

Eid kommune – Varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar frå 01.01.2019
Eid kommunestyre skal i samband med budsjettbehandlinga for 2019 vedta satsar for kommunale gebyr m.v frå 01.01.2019. Formannskapet si tilråding ligg føre saman med framlegg til budsjett.

Innstilling frå formannskapet 29.11.2018 til kommunestyret 13.12.2018

F-sak 149/18 Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022. Kommuneplanen sin handlingsdel 2019-2022 ligg som vedlegg til saka.

 

Ta kontakt med publikumsmottaket på Eid rådhus for nærare opplysningar.

Evt. Skriftlege merknader må vere innkomne til post@eid.kommune.no eller Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid seinast 13.12.2018

 

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 29.11.2018

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering