Framlegg til årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 og varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar i Stad kommune

Møteklubbe_Stad.jpg - Klikk for stort bilete

Stad kommune- Framlegg til årsbudsjett 2020

Stad formannskap sitt framlegg til budsjett for Stad kommune 2020 vert frå 29.11.2019-13.12.2019 lagt ut til alminneleg ettersyn i resepsjonen på Eid rådhus, jf. kommunelova § 14-3 4.ledd

Stad kommune - Framlegg til økonomiplan 2020-2023

Stad formannskap sitt framlegg til økonomiplan for Stad kommune 2020 - 2023 vert frå 29.11.2019-13.12.2019 lagt ut til alminneleg ettersyn i resepsjonen på Eid rådhus, jf. kommunelova § 14-3 4.ledd

Stad kommune –Varsel om endring kommunale gebyr og betalingssatsar deå 01.01.2020  

Stad kommunestyre skal i samband med budsjettbehandlinga for 2020 vedta satsar for kommunale gebyr m.v frå 01.01.2020. Formannskapet si tilråding ligg føre saman med framlegg til budsjett.

F-sak 19/034: Årsbudsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023

Stad kommunestyre gjer vedtak i sakene i kommunestyremøte 13.12.2019

Evt. skriftlege merknader må vere innkomne til post@stad.kommune.no, eller Stad kommune, rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid seinast 13.12.2017 kl 12.

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 29.11.2019

 

 

 

 

     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering