Helse og omsorg

Her finn du informasjon om Eid kommune sine tenester innan helse og omsorg.

Heimetenesta

Helseavdelinga

Vernepleietenesta

Eid eldretun

Hogatunet bu- og behandlingssenter

Interkommunale helsetenester Nordfjord sjukehus

Kommunalsjef for helse og omsorg, Kari Krogh, er å treffe på Eid rådhus tlf. 480 09 393.

     

Nyhetsfeed

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering