Ingerid-Tun AS - Utbyggingsplan for område M2 i reguleringsplan for Uldegrova – Melding om vedtak

Korsen - M2 i Uldegrovaplanen
Korsen - M2 i Uldegrovaplanen
Med heimel i plan- og bygningslova §27-2 har teknisk styre i Eid godkjent utbyggingsplan for område M2 i reguleringsplan for Uldegrova (sak nr. 60/07).
Publisert av Asbjørn Tverberg. Sist endra 18.05.2007
Godkjent plan er lagt ut i resepsjonen på Eid rådhus. Partar og andre med rettslege klageinteresser har høve til å klage på vedtaket. Vedtaket har vore kunngjort i Fjordabladet laurdag 12. mai. Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Eid kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid, innan 3 veker etter kunngjeringa i Fjordabladet, dvs. 2. juni.
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering