Innbyggjarane i nye Vestland fylke deltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom

Helseundersøkelse_2019.jpg - Klikk for stort bilete

Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for ei ny, digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Innbyggjarane i nye Vestland fylke er valt ut til å vere mottakarar av spørreundersøkinga som går via mobiltelefon/SMS frå og med laurdag 5. oktober. Det vil ta ca. 5 minutt å svare.

Her finn du meir informasjon om undersøkinga Helse og sjukdom.

Publisert av Janne Endal Andersson. Sist endra 07.10.2019
     

Lokale nyhende

Fant ikkje gitt feed i databasen.
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering