Arbeid

Eid kommune vil ha behov for meir arbeidskraft i åra framover. Særleg vil det vere eit behov for fagutdanna innan helsesektoren og i skulen. Det vil også bli behov for leiarar og mellomleiarar.

Eid kommune lyser ut ledige stillingar på heimesida og på facebook. Vi nyttar også fleire andre kanalar som lokalaviser, framtidsfylket.no og nav.no. I nokre tilfelle nyttar vi riksdekkjande aviser, regionaviser og fagblad.

For oversikt over ledige stillingar i Eid kommune, sjå her

For spørsmål om stillingane, ta kontakt med organisasjonsavdelinga i Eid kommune eller den avdelinga som har ledig stilling.

NAV tilbyr råd og rettleiing til arbeidssøkjarar i heile kommunen. Meir informasjon finn du på NAV sine heimesider.

Telefon :
57016364
Tittel :
Avdelingsleiar NAV
Bunnhjørne
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering