Barn og familie

I denne kategorien finn du teneste som Eid kommune har til barn og unge og familiane deira.  

Her finn du informasjon om barne- og familievern, barn og foreldre, barnehagar og samliv. 

Eid kommune har 4 kommunale og 3 private barnehager. Dei 3 private familiebarnehagane kjem i tillegg til dette.

Det er samordna opptak til barnehagane.  Plass kan søkjast heile året og vert tildelt ved ledig kapasitet. Barnehagesøknadane er nettbaserte og skjema finn du ved å klikke på snarvegen "Søke Barnehageplass".

For spørsmål om økonomiske rettar som t.d. barnebidrag, barnetrygd, foreldrepengar, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspengar, omsorgspermisjon, stønad til ensleg forsørgjar - ta kontakt med NAV.

Barneverntenesta kan rettleie deg ved trong for hjelp ved spørsmål om famile og samliv.

Familievernkontoret hjelper alle som treng å prate om vanskelege tilhøve i familien.

Tenesteskildring (1)
Nyttig informasjon (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering